O projektu

Dospělí lidé s mentálním znevýhodněním přinášejí originální pohled na svět. My ve Společnosti DUHA jim dáváme prostor pro jejich sebevyjádření. Malování je pro naše klienty momentem zklidnění a prostoru pro přenesení svých fantazií na plátno. Do obrazů vkládají svoje touhy, přání, radosti a možná i drobná tajemství. Pojďte je odhalit spolu s námi.

PODPOROU PROJEKTU POMŮŽETE DOSPĚLÝM LIDEM S MENTÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT.

Do projektu se za 10 let zapojilo více než 100 individuálních a firemních dárců. Stěny interiérů domácností a firem zdobí více než 400 obrazů a celkem projekt získal na rozvoj Společenosti DUHA bezmála 2 400 000 Kč.

Projekt Novoročenky pomáhají vznikl ve Společnosti DUHA, z.ú., která od roku 1992 poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. Služba Chráněné bydlení jim umožňuje žít s přiměřenou podporou asistentů v běžných bytech po celé Praze, Centrum denních služeb jim nabízí pobyt ve společnosti a možnost naučit se nové dovednosti důležité pro běžný život, ale i možnost kreativně tvořit. Terénní služba Podpora samostatného bydlení pak podporuje klienty přímo v jejich bytech v situacích, které vyžadují dopomoc. Více o nás i historii Společnosti DUHA dozvíte na spolecnostduha.cz.

Obrazy a novoročenky z nich vytvořené předávají dále poselství
JSME TADY A S PŘIMĚŘENOU PODPOROU MŮŽEME ŽÍT CO NEJBĚŽNĚJŠÍM ZPŮSOBEM ŽIVOTA.

Projekt Novoročenky pomáhají je krásným uzavřeným cyklem – naši klienti tvoří s podporou asistentů v Centrech denních služeb, dárci si vybírají z pestré palety děl, svým darem podporují udržitelnost služeb pro klienty Společnosti DUHA a klienti i díky tomu mohou tvořit další originální díla a podporují tím svoji DUHU. Dary jsou využity v souladu s posláním Společnosti DUHA a pomáhají tak rozšiřovat možnosti dospělých lidí s mentálním znevýhodněním v různých oblastech života.

S dárci vznikají dlouholetá partnerství, stávají se důležitou součástí rozvoje. Charitativní projekt Novoročenky pomáhají již podpořily desítky dárců. Podělí se s vámi o svoje zkušenosti.

Svými novoročenkami, které rozesílají každý rok s uměleckým dílem klienta DUHY dávají světu na vědomí, to, v co ve Společnosti DUHA věříme.

Věříme, že život každého člověka představuje unikátní hodnotu a že lidé s mentálním znevýhodněním by měli mít stejně jako všichni lidé osobní svobodu při usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa ve světě.

SPOLEČNĚ S VÁMI JIM V TOM MŮŽEME BÝT DÍKY PROJEKTU NOVOROČENKY POMÁHAJÍ RESPEKTUJÍCÍMI A PODPORUJÍCÍMI PARTNERY.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE!

Podívejte se, jak projekt funguje, cesta od výběru obrazu k dobrému pocitu z obdarování a podpory Společnosti DUHA je jednoduchá. Na jejím konci budete mít obraz, novoročenku a certifikát jako poděkování za sounáležitost s posláním Společnosti DUHA.

Tady má váš dar smysl. Co se ve Společnosti DUHA děje se dozvíte v jejím BLOGU.

Seznamte se s těmi, kteří naše klienty inspirují a podporují

Bez podpory asistentů Společnosti DUHA by to nešlo. Jsou těmi, kteří inspirují, pokud klienti potřebují, přinesou katalog uměleckých děl, vytrhají stránky z obrazových kalendářů nebo s klienty vyrazí do muzeí, galerií a za dobrého počasí do plenéru. Chválí, podporují, nechávají volnost v tvorbě i výběru názvu obrazu. Jsou tu, aby s respektem k jedinečnosti osobnosti klientů jemně podpořili jejich fantazii.

VERONIKA TEPLÍKOVÁ

Autenticita výtvarného projevu lidí s mentálním znevýhodněním přináší velkou inspiraci a svěžest našemu světu.

Spolupráce s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním mě učí větší pokoře, trpělivosti a bdělé pozornosti. Baví mě hledat cestu k projevům, které obvykle označujeme jako nestandardní nebo divné.  

Jednou z možných a velmi účinných cest k nalezení společné komunikace s člověkem, který se vyjadřuje odlišným způsobem od toho mého, případně se kvůli svému znevýhodnění slovně nevyjadřuje vůbec a jeho vnitřní svět je „poskládán“ docela jinak než ten můj, je právě výtvarná tvorba. Pokud jedinec nebo skupina tvoří v bezpečném a podporujícím prostředí, benefitů, které získá, je mnoho. Dochází k rozvoji výtvarných dovedností, k rozvoji fantazie a představivosti, zlepšují se kognitivní schopnosti, dochází k uvolnění a relaxaci, k podpoře dobré nálady a vzájemných harmonických vztahů.

U výtvarné spolupráce s lidmi s mentálním znevýhodněním je pro mě největším přínosem nekonečná inspirace, kterou mi stále poskytují svým viděním světa. Nepřestávají mě překvapovat a bavit. Stále vidím něco nového a velmi osobitého. Opakovaně mám ty „aha“ momenty, u kterých si říkám „wau, takhle to jde vlastně taky.“ Naši klienti mě často opravdu od srdce rozesmějí, třeba tím, jak nekonvenčně něco namalují, nebo jak originální název vymyslí ke svému dílu nebo jaký příběh se za jejich dílem skrývá. A to mě moc baví.

Možnost asistovat při výtvarném tvoření klientů posunulo i mě v mojí vlastní tvorbě. Dobrý pocit, který vzniká na dílně, si odnáším domů a když maluji, cítím se dobře. Dříve tomu tak vůbec nebylo. Během studia (učila jsem se na střední škole malbu a na vysoké škole jak učit výtvarnou výchovu) dostala moje kreativita dost na frak. Ačkoliv studium umění vytříbí vkus, může ho také přizabít, což byl můj případ. Trvalo mi dlouho oprostit se od posuzování učitelů a znovu tvořit odvážně a s radostí. Největší inspirací mi potom byli právě lidé, jimž je vlastní lehkost a radost. A právě spontánní radost často vzniká během výtvarného tvoření s našimi klienty ve Společnosti DUHA.

MARGITA LOSOVÁ, zakladatelka a manažerka projektu

Pro mě je v projektu mnoho krásného. To, že dává prostor klientům Společnosti DUHA se kreativně vyjádřit, zažít klidné a pěkné chvíle při malování. To, že klienti – malíři obrazů mohou svými díly pomáhat rozvoji Společnosti DUHA a pocítit tak s DUHOU ještě větší sounáležitost. DUHA pak pro ně, ale i další dospělé lidi s mentálním znevýhodněním může hledat další cesty, jak zkvalitnit sociální služby a být jim tak nadále podporou v jejich samostatném životě.

Projekt Novoročenky pomáhají je mojí radostí. Jsem u něj od začátku a ráda vzpomínám na první dva pilotní ročníky, kdy jsme si osahávali, zda se budou obrazy líbit. Viděla jsem první nesmělé pokusy naší klientky a autorky Kateřiny Nedbalové a sledovala, jak s podporou arteterapeutky Veroniky Lejcarové, která stála spolu se mnou u zrodu projektu, obrazy Katky doslova rozkvétaly… a takto to bylo i u mnoha dalších klientů. Projekt přináší radost z tvoření klientů.

Ráda navštěvuji Centra denních služeb, když klienti malují. Baví mě pozorovat jejich zaujetí, jejich odvahu nad prázdným plátnem, jejich radost z hotového díla i to, jak komunikují se svými asistentkami, které je jemně v jejich tvorbě podporují.

V projektu se vystřídalo už mnoho klientů a věřím, že každému z nich malování přineslo mnoho hezkých chvil. Já se s radostí dívám na jejich obrazy už mnoho let. Beru je do rukou s úctou a respektem ke každému autorovi, který do nich vložil svoji energii.

Každoročně si přeji, aby obrazy oslovily co nejvíce dárců a ti měli chuť projekt podpořit. Mám radost, že většina z nich pošle novoročenky s uměleckými díly dospělých lidí s mentálním znevýhodněním do světa jako PF mailem nebo vytištěné, a pomůže nám tak kromě finančního daru rozšířit i povědomí o naší organizaci. A nakonec i o vlastní ochotě pomáhat a darovat. Velice si toho cením.

Těší mě i osobní setkávání s dárci. S mnohými jsme po letech spolupráce vytvořili přátelství.

Budu ráda, když poznám i vás a budu nápomocná s tvorbou vaší novoročenky, která pomáhá. Má to smysl. Děkuji vám!

„Děkujeme vám, že jste nás našli, že máte chuť se do projektu zapojit a podpořit dospělé lidi s mentálním znevýhodněním ve Společnosti DUHA."
MARGITA LOSOVÁ, ZAKLADATELKA PROJEKTU

ZAUJAL VÁS PROJEKT?

Budeme rádi, když o projektu povíte svým přátelům

Koho svým darem podpoříte? podívejte se na video.

Podívejte se, kdo nám už pomohl.

Za váš dar děkujeme.

Váš dar
Kategorie