O projektu
   Novoročenky, které pomáhají
        VERNISÁŽ UŽ BRZY V
K+K Hotel Central, Hybernská 10, PRAHA 1

Máte chuť pomáhat?

Pokud chcete podpořit Společnost DUHA a její projekt Novoročenky, které pomáhají, vyberte si z našeho katalogu obraz, který namaloval klient Společnosti DUHA v kategorii, která odpovídá výši daru, který Společnosti DUHA chcete věnovat. Odměnou a protihodnotou Vám bude originál obrazu a z něj vytvořená jedinečná novoročenka. Radost a dobrý pocit z celého procesu budete mít Vy i celá Společnost DUHA a její klienti, dospělí lidé s mentálním znevýhodněním.

Jak to celé začalo?

Na začátku projektu byla touha nabídnout našim klientům aktivitu, která jim prospěje. Tou arteterapie zcela jistě je. Dalším krokem byla chuť klientů, arteterapeutů a dalších pracovníků Společnosti DUHA ukázat, co naši klienti umí. Po několika menších, ale úspěšných výstavách obrazů klientů se zrodil nápad na fundraisingový projekt Novoročenky, které pomáhají. Právě vstupujeme do 7. ročníku a věříme opět v jeho úspěch.

Projekt, který spojuje kreativitu klientů a pomoc.

Náš projekt  propojuje lidi, kteří se dříve neznali a umožňuje jim sdílet radost z darování - například na vernisáži nebo na setkání při předávání obrazů. Dárcům umožňuje setkat se s autory obrazů. Autory obrazů, které najdete v katalogu, jsou klienti Společnosti DUHA, dospělí lidé s mentálním znevýhodněním. Během pěti let se jich do projektu zapojilo 28. Někteří z nich jsou našimi klienty téměř celých 26 let, po které Společnost DUHA, z.ú. poskytuje sociální služby. 

O co usilujeme?

Chceme a snažíme se o to, aby všichni naši klienti mohli vést svůj život co nejvíce srovnatelný s životem nás zdravých lidí. Aby mohli zažívat to, co je pro nás zdravé samozřejmé, ale co by bez podpory asistentů nezvládli. Poskytujeme jim podporu a asistenci přesně podle jejich individuální potřeby a míry jejich znevýhodnění. Mohou tak žít v běžném bytě, trávit svobodně svůj volný čas, mít smysluplný denní program, díky němuž se zdokonalují právě v tom, v čem potřebují. Toto vše umožňují služby, které poskytujeme - Chráněné bydlení, které jsme založili jako první nezisková organizace v Praze, Centrum denních služeb a od roku 2012 i služba, která směřuje k ještě větší samostatnosti klientů, Podpora samostatného bydlení.

Naši klienti si přinesli do života znevýhodnění a nezvládnou všechno sami nebo stejně dobře jako my, k mnoha běžným činnostem potřebují podporu, kterou jim, pracovníci Společnosti DUHA s maximální profesionalitou poskytují. Cílem našich služeb je zajistit co největší samostatnost klientů, umožnit jim kvalitní a plnohodnotný život. Tomu, aby Společnost DUHA mohla profesionálně fungovat, pomáhá i tento projekt.

Chcete nás blíže poznat a dozvědět se více o našich službách? Podívejte se na krátký dokument o Společnosti DUHA nebo navštivte naše stránky.

Přesvědčte se sami, jaké jsou obrazy klientů

Obrazy našich klientů jsou různorodé, tak, jako jsou oni sami. Spolu s nimi pevně věříme, že jejich obrazy se budou líbit a najdou své majitele, ozdobí zdi jejich pokojů nebo kanceláří a v podobě novoročenek budou šířit myšlenku, že pomáhat je potřebné a smysluplné. Tím, že na Vaší novoročence zveřejníte jméno autora obrazu a jméno Společnosti DUHA, pomůžete nám dát o nás, našich klientech a naší práci ve světě vědět.

Za veškerou podporu Vám děkujeme. Bez našich dosavadních dárců by se činnost Společnosti DUHA neobešla. Rádi Vás přivítáme do jejich řad. Zapojení se do projektu Novoročenky, které pomáhají, může být prvním krokem. DĚKUJEME!

Připojte se k našemu cíli

Díky získaným financím zajistíme odbornou asistenci pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v Chráněném bydlení, Centru denních služeb a Podpoře samostatného bydlení Společnosti DUHA, a co nejvyšší podporu našim klientům v seniorském věku. Podpoříte klienty, kteří by se bez podpory asistentů neobešli.

Naši klienti pochopitelně stárnou a vyžadují vyšší míru podpory, což je finančně náročné. To, že klienti, kteří k nám po roce 1992 přecházeli do Chráněného bydlení dosahují seniorského věku považujeme za velký úspěch – v ústavech se klienti dožívali mnohem nižšího věku. Spolu s tím jak stárnou, jim ubývají síly a zvyšuje se potřeba podpory, tedy i počet asistenčních hodin. Cílem Společnosti DUHA je poskytovat našim seniorům služby ve známém prostředí co nejdéle to bude možné, zajistit jim důstojné stáří a co nejdéle udržovat jejich schopnosti nutné k samostatnému životu.

Na tuto činnost musíme prozatím zajistit finance z jiných než státních zdrojů.

Nenašli jste zde odpověď na to, co Vás zajímá o Společnosti DUHA? Budeme rádi, když nám zavoláte +420 606 226 127. Jsme rádi, když nás naši dárci poznají detailně.

 

Novoročenky, které pomáhají

Projekt Novoročenky, které pomáhají podporuje dospělé lidi s mentálním znevýhodněním ve Společnosti DUHA.

Společnost DUHA, z. ú.

sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním
Fügnerovo náměstí 1866/5 , 120 00 Praha 2
IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439

Kontakt

napište nám na duha@spolecnostduha.cz
nebo navštivte naše stránky spolecnostduha.cz