ArtEterapeutky

U lidí s mentálním znevýhodněním po delší docházce na malování dochází k nárůstu kreativity, slovní zásoby, fantazie a sociálního cítění. 

Velice důležitou osobou, které  inspirují naše klienty k výtvarnému vyjádření jsou arteterapeutky. U začátků projektu stála a s klienty tvořila Veronika Lejcarová (t.č. na mateřské dovolené). Veroniku samotnou malování baví a dokázala vše, co ví o malování a o tom, co může přinést dospělým lidem s mentálním znevýhodněním zužitkovat při své práci s klienty Společnosti DUHA. 

V roce 2017 do našeho týmu vstoupily dvě nové arteterapeutky Radka Toužimská a Jana Trněná.

Velice si práce našich arteterapeutek vážíme a vidíme výsledky jejího snažení v nádherných obrazech našich klientů i proměně samotných klientů.

Veronika Lejcarová

Od dětství mě baví různé výtvarné činnosti, proto jsem vystudovala střední výtvarnou školu. Na škole jsem přicházela na to, že v mých obrázcích se zrcadlí moje pocity, nálady a prožitky, že se u malování můžu zbavit nepříjemných pocitů, tzv. „dát je na papír“, že se má tvorba proměňuje a změny v obrazech souvisí i se změnami ve mně. Těmito fenomény se zabývá obor arteterapie. Obor arteterapie – psychologie jsem vystudovala na Jihočeské univerzitě, posléze jsem studovala speciální pedagogiku. V arteterapii se i nadále vzdělávám. Sama ráda maluji a věnuji se různým výtvarným činnostem. Učila jsem výtvarnou výchovu na ZŠ a jako arteterapeutka působila v různých zařícení (Fokus, azylový dům Na Slupi), vedla arteterapeutické workshopy pro Karlovu univerzitu v Praze, lektorovala arteterapeutické kurzy pro pracovníky v sociálních službách. 

Při malování s klienty se mi líbí pozorovat, jak se vyvíjí jejich tvorba, jak objevují svůj osobitý styl. Baví mě objevovat talent klientů a dále jej rozvíjet. Snažím se pro každého najít vhodný výtvarný materiál a techniky. Každý má samozřejmě možnost vyzkoušet si postupy různých výtvarných technik a materiálů. Malujeme na zadaná témata, podle předloh, připravíme si zátiší nebo malujeme jen tak, podle vlastní fantazie. Hledáme společně různá témata, na která bychom mohli malovat, například na téma „Jak mi dneska je“ a díky tomu můžeme lépe popsat svoje pocity. Malovat můžeme podle hudby nebo zvolíme jenom modrou barvu a užíváme si vše, co hudba nebo modrá barva představuje a přináší. Učíme se malovat květinu ve váze, lidské tělo a uvědomujeme si tak, co k tělu patří. Malovat se také učíme od významných umělců, vybíráme si z jejich děl a zkoušíme se jimi inspirovat. Někdy malujeme všichni jeden společný obraz, učíme se spolupracovat a komunikovat mezi sebou.

Pokaždé mě fascinuje, co vše se při malování odehrává. Někdy se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém obrázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spokojený, že něco takového namaloval on! A další se zase třeba potřebuje zbavit napětí, stresu, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje a někdy i o tom, co ho trápí.

A co si myslím, že klientům malování přináší?
Již mnoho výzkumů dokázalo, že samotné výtvarné aktivity působí velice terapeuticky. Samotné malování je léčivé. Kreativitu ve svém životě potřebujeme, máme ji v sobě geneticky zakódovanou. Tím, že jsme tvořiví v jedné oblasti, zvyšujeme naši tvořivost i v jiných oblastech. Malování pomáhá naši kreativitu probudit, rozvíjí ji. Rozvíjí i fantazii, vyjadřovací schopnosti, zručnost, jemnou motoriku, prostorové vnímání, vnímání času, podporuje sebevědomí, umožňuje psychické uvolnění, sebevyjádření, má vliv na kognitivní a emocionální složku osobnosti a mnohé další. Lidem, kteří mají potíže v komunikaci, ji malování usnadňuje. Mohou se dorozumět pomocí obrázků nebo se nad obrázkem lépe rozhovoří. U lidí s mentálním znevýhodněním po delší docházce na malování dochází k nárůstu kreativity, slovní zásoby, fantazie a sociálního cítění.

Malování naše klienty baví, mají radost, když vidí výsledek své činnosti. Mají radost z toho, že dokážou vytvořit něco, co se líbí, co sklízí úspěch. Některým klientům jsme již uspořádali výstavu, to pro ně bylo velkou motivací a oceněním jejich práce, zároveň to velice posílilo jejich sebevědomí. Na vernisážích je vždy nejkrásnější jejich radost a reakce rodiny klienta, která může být u úspěchu svého dospělého dítěte.

Ve Společnosti DUHA pracovala 5 let, z toho čtyři a půl roku v Centru denních služeb Galerie DUHOVKA, ve kterém  působila jako vedoucí a s klienty malovala, poté do srpna 2015 působila jako zástupkyně vedoucí a metodička dvou Center denních služeb Společnosti DUHA. V současné době je na mateřské dovolené.

Radka Toužimská 

Od dětství jsem měla velmi ráda výtvarnou tvorbu – od třetí třídy jsem navštěvovala základní uměleckou školu, kde mě paní učitelka naučila nejenom samotné výtvarné techniky, ale i něco navíc. Třeba to, jak prostřednictvím obrázku můžeme mluvit se světem, sdělit své myšlenky, nálady, pocity. Po dokončení gymnázia jsem se rozhodla pokračovat ve studiu VŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu. Mým druhým oborem studia byla psychologie, která mě také velmi baví. Hledala jsem, jak bych mohla efektivně využít a propojit znalosti z obou oborů. A nalezla jsem Arteterapii. Od té chvíle pro mě byla tato oblast hnacím motorem života, začala jsem se jí aktivně věnovat. Nastoupila jsem do pětiletého sebezkušenostního výcviku arteterapie, kde se učím, jak být dobrým arteterapeutem.

Nyní studuji druhý ročník navazujícího magisterského studia učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Svou bakalářskou i diplomovou práci jsem zaměřila na oblast arteterapie. Výsledky výzkumu BP byly uveřejněny v časopisu Arteterapie. Diplomovou práci na téma Využitelnost specifických výtvarných témat u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, budu obhajovat tento rok. Výzkumnou část práce jsem realizovala ve ZDVOP Orlíček Přední Chlum o.p.s., kde pracuji na pozici vychovatelky. Tam s dětmi také realizuji mnoho výtvarných aktivit. Pravidelně navštěvuji arteterapeutické konference. V roce 2016 jsem měla na konferenci aktivní kolektivní příspěvek. 

V současné době jsem také arteterapeutkou v Centru denních služeb Galerie DUHOVKA v Praze. Za tuto práci jsem velice vděčná, protože je mým splněným snem. Každý týden se v malém koutku Prahy odehrává něco úžasného… 

Každého klienta se snažím vést na jeho individuální cestě poznání, prožitku. Do klubů přináším spousty nových technik, které klienti vždy s velkým zájmem zkouší, experimentují s nimi. Mým cílem je připravit klientům tvorbu „šitou na míru“, takovou, která může maximálně rozvinout jejich potenciál.  

Pomocí nových technik mohou klienti nacházet i nové pohledy na známá témata. Někteří si na klub nosí své náměty, které je zajímají, ať už se jedná o malbu krajin, zvířat nebo lidských příběhů. Pokroky, které klienti zažívají při malbě obrazů (např. zvládnutí nové techniky), jim mohou pomoci třeba při zvládání situací v běžném životě. Tvorba je vždy doslova pohltí a dávají do ní vše. Je úžasné vidět po každém dokončeném díle radost a úžas v očích jeho tvůrce, který je hrdý na to, co dokázal namalovat. Klienti mohou skrze své obrazy promlouvat k lidem a motivovat je k tomu se zastavit a zamyslet se nad jejich obsahem nebo je jen potěšit na duši.

Společně vytváříme celou řadu nových světů, těch všedních – reálných nebo i kouzelných. Pomocí obrazů si můžeme plnit své sny, navštěvovat nevšední krajiny nebo se jen plně ponořit do svých vlastních prožitků z tvarů a barev. V obrazech můžeme dělat prakticky cokoliv, tvorba nám dodává svobodu a nelimitují nás žádné hranice, které máme v běžných životech. 

Jana Trněná

Narodila jsem se v Brně. Na základní škole byla výtvarná výchova mým oblíbeným předmětem, ale do základní umělecké školy jsem mohla chodit až v dospělém věku, když už jsem si vydělávala na školné. Postupně jsem chodila na všechny obory – malbu, kresbu, grafiku a modelování.

K profesi arteterapeuta jsem se dostala ale až za mnoho let. Vyučila jsem se nejprve knihařkou a pracovala v tomto oboru. Doma jsem stále malovala obrázky pro radost. Protože jsme se hodně stěhovali, tak jsem poznala a vystřídala práce v různých oborech. Malování ale stále zůstávalo mým koníčkem a snem.

Celý život mě zajímala také psychologie. Když jsem se tedy dozvěděla o možnosti studia Arteterapie – psychologie na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích nadchlo mě to. Nejprve jsem se přihlásila na tříleté dálkové studium Polygrafické školy, abych si doplnila maturitu. Až poté jsem tedy studovala čtyřletý obor Arteterapie a zároveň pracovala na ZUŠ v Českém Krumlově jako učitelka výtvarného oboru, kde jsem také uplatňovala znalosti arteterapeutické. Tak jsem se dostala k vysněné práci.

V Praze jsem si pak doplnila Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, což mě velmi obohatilo v mnoha směrech a umožnilo mi to nějaký čas pracovat v Dílně Eliáš, kam chodili lidé tělesně a mentálně znevýhodnění. Získala jsem zde skvělou praxi.

Od roku 2017 jsem arteterapeutkou Společnosti DUHA a vedu Klub malování v Centru denních služeb na Černém Mostě. 

Líbí se mi malovat s klienty s různým znevýhodněním, mám radost, když se rozšiřují jejich schopnosti ve výtvarné tvorbě, velmi obdivuji jejich talent a jsem ráda, že jej společně můžeme rozvíjet.

Novoročenky, které pomáhají

Projekt Novoročenky, které pomáhají podporuje dospělé lidi s mentálním znevýhodněním ve Společnosti DUHA.

Společnost DUHA, z. ú.

sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním
Fügnerovo náměstí 1866/5 , 120 00 Praha 2
IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439

Kontakt

napište nám na duha@spolecnostduha.cz
nebo navštivte naše stránky spolecnostduha.cz