Denisa Hindrichová

Naši klienti potřebují podporu asistentů Společnosti DUHA k tomu, aby mohli žít běžný život. Zakoupením obrazu pro novoročenku pomůžete dospělým lidem s mentálním znevýhodněním tuto asistenci zajistit.

Paní Denisa je klientkou služby Chráněné bydlení a Centrum denních služeb Společnosti DUHA. V Centru denních služeb se zabývá výtvarnými a tvořivými činnostmi, ráda vyrábí vážky a maluje na hrnečky. Denisa patří k velice talentovaným klientkám. Nejraději maluje podle své fantazie, potřebuje pouze zadat téma a pak již využívá svoji bohatou představivost. U jejího malování nesmí nikdy chybět hudba, o kterou vždy arteterapeutku požádá. Denisa říká, že se jí tak maluje lépe. Nejraději má relaxační CD s hudbou moře a hlasy delfínů. Na obrazech Denisy najdete často motiv přírody, ráda maluje zátiší s květinami. Malování Denise pomáhá naučit se soustředit a koncentrovat se na jednu věc. Jak říká arteterapeutka Veronika Lejcarová - „Denisa při malování krásně relaxuje a očividně jí to prospívá, malování jí pomáhá zbavit se špatné nálady“.  Denisa je hodně komunikativní, ráda si povídá se svými asistentkami.

6 let navštěvovala CDS Galerie Duhovka, tady se také zapojila od prvního ročníku do projektu Novoročenky, které pomáhají. Během let udělala v malování velký pokrok, naučila se pracovat s barvami a vyzkoušela různé výtvarné techniky. Denisa má za sebou úspěšnou výstavu svých děl v Galerii Duhovka. Její obraz zdobil výroční zprávu Společnosti DUHA za rok 2012, z čehož měla Denisa velikou radost. Její obrazy s přírodními motivy si také zamilovali na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze a několikrát si vybrali její obraz pro svoji novoročenku.

V současné době navštěvuje Denisa Klub malování na Černém Mostě a tvoří opravdu krásné obrazy. Podívejte se na díla Denisy Hindrichové.

Díla autorky Denisy Hindrichové

Novoročenky, které pomáhají

Projekt Novoročenky, které pomáhají podporuje dospělé lidi s mentálním znevýhodněním ve Společnosti DUHA.

Společnost DUHA, z. ú.

sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním
Fügnerovo náměstí 5, 120 00 Praha 2
IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439

Kontakt

napište nám na duha@spolecnostduha.cz
nebo navštivte naše stránky spolecnostduha.cz