Denisa Hindrichová

Naši klienti potřebují podporu asistentů Společnosti DUHA k tomu, aby mohli žít běžný život. Zakoupením obrazu pro novoročenku pomůžete dospělým lidem s mentálním znevýhodněním tuto asistenci zajistit.

Paní Denisa je klientkou služby Chráněné bydlení a Centrum denních služeb Společnosti DUHA. V Centru denních služeb se zabývá výtvarnými a tvořivými činnostmi, ráda vyrábí vážky a maluje na hrnečky. Denisa patří k velice talentovaným klientkám. Nejraději maluje podle své fantazie, potřebuje pouze zadat téma a pak již využívá svoji bohatou představivost. U jejího malování nesmí nikdy chybět hudba, o kterou vždy arteterapeutku požádá. Denisa říká, že se jí tak maluje lépe. Nejraději má relaxační CD s hudbou moře a hlasy delfínů. Na obrazech Denisy najdete často motiv přírody, ráda maluje zátiší s květinami. Malování Denise pomáhá naučit se soustředit a koncentrovat se na jednu věc. Jak říká arteterapeutka Veronika Lejcarová: „Denisa při malování krásně relaxuje a očividně jí to prospívá, malování jí pomáhá zbavit se špatné nálady“.  Denisa je hodně komunikativní, ráda si povídá se svými asistentkami.

Šest let navštěvovala CDS Galerie DUHOVKA, tady se také zapojila od prvního ročníku do projektu Novoročenky, které pomáhají. Během let udělala v malování velký pokrok, naučila se pracovat s barvami a vyzkoušela různé výtvarné techniky. Denisa má za sebou úspěšnou výstavu svých děl v Galerii DUHOVKA. Její obraz zdobil výroční zprávu Společnosti DUHA za rok 2012, z čehož měla Denisa velikou radost. Její obrazy s přírodními motivy si také zamilovali na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze a několikrát si vybrali její obraz pro svoji novoročenku.

V současné době navštěvuje Denisa Klub malování na Černém Mostě a tvoří opravdu krásné obrazy. Podívejte se na díla Denisy Hindrichové.

Díla autorky Denisy Hindrichové

Novoročenky, které pomáhají

Projekt Novoročenky, které pomáhají podporuje dospělé lidi s mentálním znevýhodněním ve Společnosti DUHA.

Společnost DUHA, z. ú.

sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním
Fügnerovo náměstí 1866/5 , 120 00 Praha 2
IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439

Kontakt

napište nám na duha@spolecnostduha.cz
nebo navštivte naše stránky spolecnostduha.cz